Informatie voor deelnemers

Praktische informatie over de route en alles omheen.


Vrijdagmiddag 2 mei:
vertrek naar Amsterdam, inchecken slaapplaats bij Camping Zeeburg, proloog in Amsterdam, rondleiding Hollandse Schouwburg, vervolg proloog, diner en goede nachtrust.

Zaterdag 3 mei: de dag start zaterdagmorgen met het vervolg van de route vanuit Diemen.
Vanaf Nijkerk krijgen we gezelschap van De Samenloop Runners om op bijzondere wijze kennis te maken met de historie van Putten. Alwaar een vertegenwoordiger van de gemeente ons zal verwelkomen. Voor de welverdiende maaltijd en rust maken we gebruik van Recreatiepark Boslust.

Zondag 4 mei: na de onafgebroken loop, want ondanks de rust wordt er wl doorgelopen, is de verwachte aankomst in Hooghalen rond 16:00 uur. Bij Sportvereniging Hooghalen kunnen we opfrissen en eten om ons daarna te verplaatsing naar Kamp Westerbork voor het bijwonen van de herdenking.

Afleggen afstanden: gelopen wordt in groepjes van lopers en fietsers, zij leggen
gezamenlijk een blok van +/- 20 km af, vervolgens word er steeds afgewisseld met een andere groep.

Afstand: per persoon loop je 3 blokken van +/- 20 km. Je loopt ongeveer 30 km en je fietst 30 km.

Aankomst: na een opfrisbeurt en gezamenlijke maaltijd gaan we met de complete groep
lopers en vrijwilligers 's avonds naar het Kamp Westerbork om daar de herdenking bij te
wonen.

Eigen bijdrage: om het evenement te financieren maken we gebruik van sponsoren, maar
vragen ook een eigen bijdrage! De vrijdag is voor eigen rekening (o.a. slaapplaats en eten).
Bijdrage voor zaterdag en zondag is 50 p.p.

Eten en drinken: vanaf het ontbijt op zaterdag 4 mei zorgt de organisatie voor voldoende eten en drinken. Dit wordt met name mogelijk gemaakt door de bijdragen van onze sponsoren.

Fietsen: de organisatie zorgt voor de fietsen omdat de route zowel hardlopend als met de fiets wordt afgelegd.

Kleding: als deelnemer moet je voor voldoende kleding zorgen om regelmatig te kunnen verversen.