Aanmelden voor de run in 2014

Informatie over het aanmelden en voorwaarden van deelname

Deelname aan het evenement staat op dit moment alleen open voor leden van Trimclub Rijlust. Zij kunnen op 4 manieren meedoen:

1) De hele route vanaf vrijdag t/m zondag.

2) Zaterdagmorgen met busjes vertrekken vanuit Westerbork en dan aansluiten en de rest van de route mee doen.

3) Het laatste stuk vanaf station Beilen meelopen naar Hooghalen en s avonds mee naar de herdenking.

4) Wil je niet lopen? Geef je dan op als begeleiding. Denk aan een rol als masseur, chauffeur, catering of 1000 poot.

Om het evenement financieel te dragen maken gebruik van sponsoren. We vragen ook een eigen bijdrage! De kosten op de vrijdag zijn voor eigen rekening (o.a. slaapplaats en eten). Bijdrage voor
zaterdag en zondag is 50 p.p.

Inschrijfformulier